ÜRETTİĞİN İŞİ TAM VE ZAMANINDA YAP

Organizasyon

Pratik Bir Yönetim Metodu “ Yönetici Özeti ”
Yöneticiler için prtaik bir yönetim metod önerisi, yönetici özeti hakkında bilgi.
Başarısız İşlerin 9 Sebebi
Yapılan bir araştırmanın sonuçları başarısız işlerin 9 sebebini ortaya koyuyor, işletme sahipleri için pratik bir değerlendirme.
İç Denetim
İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
İŞLETMENİN KURULUŞ NEDENLERİ AMAÇ VE SORUMLULUKLARI
İşletmeler toplumsal ihtiyaçları karşılamak için mal ve hizmet üreten iktisadi birimleridir. İktisadi birimin sürekli veya geçici oluşu, kendisine ve başkasına mal ve hizmet üretmesi, sahibinin tek ya da çok olması, liberal, sosyalist veya karma bir ekonomik düzende işlemesi, sahibinin kişi özel sektör tüzel kişisi veya devlet oluşu iktisadi birimin işletme sayılabilmesine engel değildir. Esas olan, iktisadi birimin fayda yaratması, bir diğer ifadeyle, insan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetin üretilmesidir. Bu yazı işletmelerin kuruluş amaçları ve sorumluluklarından bahsetmektedir.
İşletmenim Temel Kavramları ve Amaçları
İnsanlar, gerek yaşamlarını sürdürebilmek ve gerekse toplumda kendilerine düşen görevleri yerine getirebilmek için birtakım mal ve hizmetlere ihtiyaç duyarlar. İnsan ihtiyaçlarını doğrudan doğruya veya dolaylı olarak karşılamak amacı ile işleyen veya işletilen teknik ve ekonomik birime İŞLETME denir. Başka bir tanıma göre ise; üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getirerek, ihtiyaç duyulan ekonomik mal veya hizmetleri üreterek veya pazarlayarak fayda yaratmak, dolayısıyla kar elde etmek için faaliyette bulunan kuruluşlara İŞLETME denir.
Klasman ve Yazışmalar
Evrakların klasmanı ve yazışmalarla ilgili bilinmesi gerekenler.
Yalın Üretim
Yalın üretim, yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği üretim sistemi olarak tanımlanmaktadır.