ÜRETTİĞİN İŞİ TAM VE ZAMANINDA YAP

Organizasyon

Pratik Bir Yönetim Metodu “ Yönetici Özeti ”

 

Şirket yönetiminde, pratik bir metot olarak tavsiye ettiğimiz Yönetici Özeti, bazı genel ve özel bilgilerin bir tablo şekline getirilmesi ve aylık olarak yan yana sıralanmasıyla (günlük olarak da ayrı bir format geliştirilebilir) oluşturulan tek sayfalık tablodan ibarettir.

Yönetici Özeti, bakıldığında şirketin gidişatı ve kârlılığı hakkında büyük ölçüde bilgi sahibi olunmasını sağlayacak bilgilerden oluşmalıdır. Öyle ki, şirket patronu ya da yöneticisi, fiziki olarak işyerinde bulunmadığı zamanlarda bile, e-mail olarak kendisine ulaşan bu tabloya dahi baktığında, aksayan noktaları, rakamsal anlamda görerek, gerekli stratejik müdahaleleri yapabilmelidir.

Yönetici Özetinin en büyük faydalarından biri de, çoğunlukla, birçok tablo ve rakamların incelenmesiyle yapılan toplantılarda, büyük resmin gözden kaçmasıdır. Örneğin, toplantılarda sadece birkaç bin TL’lik rakamlar üzerinde çokça vakit kaybedildiği gibi, şirketin aylık kâr / zararı üzerine çok az vakit harcandığını birçok çalışmamızda gözlemlemiş bulunmaktayız.

Toplantılar şirketler için pahalı yönetim araçlarından biridir. Çünkü katılımcılar, şirkette yüksek ücret alan kişilerdir. Dolayısıyla, toplantıların verimli yapılması amacıyla, Yönetici Özeti prensibi, “Toplantılarla Yönetim” seminerlerimizde vurguladığımız önemli yaklaşımlardan biridir. Dolayısıyla, örneğin, üst düzey yöneticilerin yaptığı, bir Aylık Mali Performans Kontrolü toplantısına Yönetici Özeti ile başlanmalıdır. Çünkü önce şirketin genel gidişatı hakkında bilgilendirme yapılmalı, daha sonra ve gerekirse detaylara inilmelidir.

Bir diğer önemli nokta ise “Sorumlusu” sütunudur. Öyle ki her satırın bir sorumlusu olmalı ve o bilgiyi tabloyu hazırlayacak kişiye günlük / aylık olarak iletmelidir.

Bir Yönetici Özeti aşağıdaki örnektekine benzer anlayışta olmalıdır:

Sorumlusu

Ocak

Şubat

Mart

Ciro (TL)

Değişken Giderler (TL)

Değişken Giderler / Ciro (%)

Brüt Kâr (TL)

Brüt Kâr / Ciro (%)

Sabit Giderler (TL)

Sabit Giderler / Ciro (%)

Başabaş Noktası (TL)

Net Kâr (TL)

Net Kâr / Ciro (%)

M² Başına Ciro (TL)

Eleman Sayısı (Mavi Yaka)

Eleman Sayısı (Beyaz Yaka)

Eleman Sayısı (Toplam)

Personel Gideri (TL)

Personel Gideri / Ciro (%)

Ortalama Personel Maliyeti (TL)

Personel Turnover Oranı (%)

Ortalama Ödeme Vadesi (Gün)

Ortalama Tahsilat Vadesi (Gün)

Nakit Satış (TL)

Nakit Satış / Ciro (%)

Rotatif Banka Kredisi (Ay Sonu, TL)

Rotatif Kredi / Toplam Kredi (%)

Taksitli Banka Kredisi (Ay Sonu, TL)

Toplam Banka Kredisi (Ay Sonu, TL)

Likidite Oranı