ÜRETTİĞİN İŞİ TAM VE ZAMANINDA YAP

Yönetim

Organiasyonel Değişimde Lidelik Ve Yönetim Danışmanlığı
Çeşitli uzmanlarca liderler, üst yönetim ve yöneticilerde bulunması gereken özellikler.
Yeniden Yapılanma Teknikleri -3
İşletmelerin yeniden yapılanmasında kullanılacak yöntemler, yeniden yapılanma süreçleri ve yeniden yapılanmanın yasal gerekliliklerini de içeren ayrıntılı bir çalışma.
Yeniden Yapılanma Teknikleri -2
İşletmelerin yeniden yapılanmasında kullanılacak yöntemler, yeniden yapılanma süreçleri ve yeniden yapılanmanın yasal gerekliliklerini de içeren ayrıntılı bir çalışma.
Yeniden Yapılanma Teknikleri -1
İşletmelerin yeniden yapılanmasında kullanılacak yöntemler, yeniden yapılanma süreçleri ve yeniden yapılanmanın yasal gerekliliklerini de içeren ayrıntılı bir çalışma.
Organizasyonel Gelişim Nedir?
Organiazasyonel gelişim için neler gerekmektedir? Organizasyonel gelişimin faydaları nelerdir? Sistem nasıl kurulur? Sistem kurmanın aşamaları nelerdir?
Yeniden Yapılanmada Kullanılabilecek Süreç Modelleri
Yeniden yapılanma 1990’lı yıllarda ortaya çıktığından beri üzerinde en çok durulan ve tartışılan konulardan birisidir. Yeniden yapılanmanın kamu ve özel sektörde birçok uygulamaları bulunmaktadır. Yeniden yapılanmada, süreç modelleme yöntemleri olarak da çeşitli yöntemler kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmada, yeniden yapılanmayla ilgili olarak literatürde bulunan süreç modelleriyle ilgili olarak bilgi verilmiştir. Süreç modelleriyle ile ilgili karşılaştırmalar yapılarak sonuçlar yorumlanmıştır.
Kurumsal Kaynak Planlaması
Kurumsal kaynakların planlanması, ERP ve MRP2ye bakış.
Kar Stratejileri Haritaları
Kar elde etmede yeni stratejiler
Sistemik Banka Yeniden Yapılandırmasına Teorik Yaklaşım
Sistemik Banka Yeniden Yapılandırmasına Teorik Yaklaşım Bankacılık ve Araştırma Grubu Sistemik Banka Yeniden Yapılandırmasına Teorik Bir Yaklaşım I. Giriş II. Sistemik Banka Yeniden Yapılandırması Niçin Gereklidir? III. Sistemik Banka Yeniden Yapılandırmasının Yasal Çerçevesi A- Bankacılık Sistemine Güvenin Yeniden Sağlanması 1. Garantiler ve Mevduat Sigortası 2. Merkez Bankasının Bankalara Likidite Sağlaması 3. Düzenleme Yapısının Güçlendirilmesi 4. Banka Düzenleme Otoritelerinin Yeniden Düzenlenmesi B- Devlet Müdahalesi İçin Yasal Bir Sürecin Oluşturulması C- İflas Eden Bankalar İçin Bir Müdahale Mekanizmasının Oluşturulması D- Banka Yeniden Yapılandırması İçin Yapısal Önlemlerin Alınması 1. Tasfiye 2. Birleşme/Küçülme §3. Özelleştirme 4. Borç Yeniden Yapılandırması ve Kötü Aktiflerin Yönetilmesi Aktif Yönetim Şirketleri 5.Kurumların Yeniden§İyi banka/Kötü banka Yapılandırılması V. Banka Yeniden Yapılandırması Enstrümanlarında Maliyet Paylaşımı VI. Sonuç ve Değerlendirmeler
ORGANİZASYONEL DEĞİŞİM YÖNETİMİ İÇİN TEMEL İLKELER
Organizasyonel değişimi sağlamak için temel ilkeler ve açıklamaları
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURMAK
Adım adım kalite yönetim sistemi kurmak için bir yol haritası.
ISO 9001 Kuruluş İçi Denetim
ISO 9001 kuruluş içi denetimi hakkında bilinmesi gerekenler.
Vizyon
İşletmelerde vizyon kavramı
Yalın Üretim 2
Sürdürülebilir rekabet ortamında var olabilmek için şirketlerin özellikle kalite, maliyet ve sevkıyatlarını iyileştirmesi gerekmektedir. Yalın düşüncenin temel amacı, israflardan arındırılmış mükemmel proseslerin etkinlik ve verimlilik analizlerini yaparak, maliyetleri azaltmak ve sonuçta müşteriye mükemmel değerler sunmaktır.
Yeniden Yapılanmanın Tanımı
Yeniden yapılanmanın tanımı, yeniden yapılanma süreç modelleri.Yeniden yapılanmanın ne olduğu, nasıl uygulandığı üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Yeniden yapılanma uygulanırken var olan durumun resminin çizilmesi gerekmektedir. Bu yüzden süreçler haritalanması gerekmektedir. Süreçler haritalanırken, modelleme tekniklerinden yararlanılmaktadır.
Firma Analizi
Firma analizi nasıl yapılır?