ÜRETTİĞİN İŞİ TAM VE ZAMANINDA YAP

Pazarlama

Pazarlama 3
Pazarlama 1 ve 2 isimli belgelerin devamıdır.
Pazarlama 2
"Pazarlama 1" isimli belgenin devamıdır.
Pazarlama 1
Pazarlamayla ilgili detaylı bir belge.
Günümüz İşletmelerinde Pazarlama Halkla İlişkileri
İşletmelerin hedef kitleye yani potansiyel müşteriyle en yakın ilişki kurdukları birimleri şüphesiz Pazarlama ve Halkla İlişkiler birimleridir. Bu nedenle günümüzde artık gerek halkla ilişkilerin gerekse pazarlamanın işletme içerisindeki rolleri ve ilişkileri yeniden değerlendirilmektedir.
PAZARLAMA YÖNETİMİNDE ORGANİZASYON, UYGULAMA VE DENETİM
Pazarlama yönetimi ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren bir makale.
Pazarlama Yönetimi Süreci- Nereden Başlamalı?
Pazarlama konusunda günümüzün en etkin kişilerinden biri olan Kotler, pazarlama yönetimi sürecinin 5 ana kademeden meydana geldiğini ifade etmektedir. Kotler’e göre bu süreç aşağıda belirtilmiştir.
Pazarlama Planı Örneği
Örneklerle pazarlama planı ve analizlerin hazırlanması.
İmalatçı İşletmelerde Pazarlama Problemleri ve Alternatif Pazarlama Stratejileri
İmalatçı işletmelerde muhtelif pazarlama problemleri ve bu problemlere karşı çözüm önerileri ile alternatif pazarlama stratejilerinden bazı örnekler sunulmaktadır. Bu çerçevede makalenin amacı, imalatçı işletmelerde yöneticilerin pazarlama problemlerinin farkında olmalarını sağlamaya çalışmak ve bu problemler karşısında uygulayabilecekleri stratejiler hakkında onlara bilgiler sunmaktır.
Pazarlama Araştırması
Pazarlama araştırması belirli bir pazarda malların el değiştirmesine ilişkin işlemleri ve meydana gelen olayları inceler. Pazarlama, malların ve hizmetlerin üreticiden en son tüketiciye doğru akışıyla ilgili tüm faaliyetleri kapsadığına göre, pazarlama araştırmasının uygulama alanı çok daha geniştir. Pazarlama fonksiyonlarının tümünü kapsar, mal ve hizmetlerin satışım etkileyen tüm pazarlama faktörleriyle ilgilenir.
Pazarlama ve Üretim Bilgi Sistemi
Günümüz dünyasında hızlı teknolojik değişim sınır tanımayan rekabet ve küreselleşme sonucu, bilginin ve elde edilme hızının işletmelerin ihtiyaç duyduğu en önemli girdi haline gelmesi 2000`li yılların bilgi çağı haline gelmesine neden olmuştur. Değişim ve çağa ayak uydurabilmenin zorunluluğunu görerek bunu bir yaşam felsefesi olarak benimseyen işletmeler, bilginin elde edilmesinin ve işlenmesinin Önemini kavrayarak çalışmalarını bu yöne kanalize etmişlerdir.
Pazarlama Sözlüğü
Pazarlama terimlerinin açıklamalarını içeren pazarlama sözlüğü.
Pazarlama Planı
Pazarlama planının önemi, türleri ve hazırlanışıyla ilgili detayları anlatır.
Pazarlama Planı Örneği
Pazarlama faaliyetleri için arayış durumunda olan, fakat tam olarak yazılı bir pazarlama prosedürü bulunmayan firmalar için bu taslak ya da pazarlama planı örneğinin ilgili firmalara bir kılavuz ve etkin bir bilgi kaynağı olacağına inanıyoruz.
TCDD Pazarlama İlkeleri
Pazarlama ilkelerine örnek teşkil etmesi açısından TCDD Pazarlama İlkeleri.
Pazarlamada 9 Soru
Pazarlamayla ilgili olarak 9 soruya bir pazarlama müdürü tarafından verilen cevaplar.
Pazar Araştırmaları
Dünyada pazarlama araştırmalarının başlangıcı, modern anlamda kitle tüketimi ve kitle üretimi kavramlarının gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Kitle tüketiminin gelişmesi, yani yerel pazarların ulusal pazarlara entegre olması, yerel farklılıklar yerine sınıfsal ya sosyoekonomik farklılıklar gibi ulusal düzeyde ölçülebilir farklılıkların kişilerin tutum ve davranışları üzerinde etkin olması, tüketici kitlesinin davranışlarını ölçmeyi hedefleyen pazarlama araştırmalarının doğmasına neden olmuştur. Ayrıca ulusal ve yerel medyanın güç kazanıp, kitle iletişim araçlarının geleneksel iletişim araçlarının yerini alması, toplumsal dikey ve yatay hareketliliğinin artması da, yeni bir analiz birimi olarak tüketicilerin üreticiler ve yöneticiler için ön plana gelmesine katkıda bulunan etkenlerdir.
Pazar ve Pazarlama
Pazar ve pazarlamayla ilgili kavramların, pazarlama süreç ve yöntemlerinin anlatıldığı bir yazıdır.
Pazarlama Bilgi Sistemleri
pazarlamanın daha etkin ve önemli hale gelmesi ve değişen işletme çevres,i firmaları tüketiciler, müşteriler ve çevre hakkında daha fazla bilgi alma yoluna sevketmiştir. Ancak, başarıya ulaşmanın yolu firma içerisinden ve firma dışından (çevresel) akan bilgilerin verimli ve güncel bir şekilde elde edilmesi ve firma yöneticilerine aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle firma içerisinde Yönetim Bilgi Sistemi bünyesinde bir Pazarlama Bilgi Sisteminin (PBS) kurulması ve işletilmesi zorunluluğu vardır.
Pazar Durum Analizi
Firmanızın pazardaki yeri, eksik ve gelişmiş yönleri, rakiplerinizi değerlendirebilmeniz için yapılması gereken analizler.
Pazarlama ve Halkla İlişkiler
Halkla ilişkiler ile pazarlama ilişkileri, halkla ilişkiler araçları.
Pazarlama Yönetimi
Pazarlama yönetimi ile ilgili 87 önemli madde.