ÜRETTİĞİN İŞİ TAM VE ZAMANINDA YAP

Verimlilik Analizleri
İşletmeler değişen çevre şartlarına hızla uyum sağlamak zorundalar. Bu da esnek organizasyon yapısını ve esnek planlamayı gerekli kılıyor. Organizasyonda tüm birimlerin hedefi verimliliğin arttırılmasıdır. Bu nedenle Verimlilik Analizleri büyük önem taşır.
Mali Analiz
Bir işletmenin mali durumunu mali yönden gelişiminin yeterli olup olmadığını açışından fikir elde etmek amacı ile mali tablo kalemlerindeki değişikliklerin kalemler arasındaki ilişkilerin zaman içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin incelenmesi.
Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi
Girişimcilik ve temel işletme yönetimi ile ilgili kavramlar
İŞLETME YÖNETİMİ TARAFINDAN YAPILABİLECEK HİLELER VE KORUNMA YÖNTEMLERİ
İşletmelerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan birisi muhasebe siteminde yaşanan hata ve hilelerdir. Hata, bilmeden yapılan yanlışlık anlamındadır. Hile ise “kasti” olarak yapılan başka bir anlatımla bilerek yapılan yanlışlıktır. İşletmede üst yönetim, çalışanlar, satıcılar ve müşteriler tarafından hile yapılabilir.
İş Analizi
Araştırmacı iş analizi bilgilerini birçok yöntem ve teknik aracılığıyla toplayabilir. Bu tekniklerin sık kullanılanları şunlardır: (a) mülakat, (b) gözlem, (c) anket, (ç) grup çalışması, (d) İnternet ve (e) karma yöntem. Çalışmanın önemine göre bu yöntem ve teknikler belirli safhalarda ve belirli derinliklerde uygulanır. Aşağıdaki bölümde söz konusu yöntem ve teknikler üzerinde durulmuştur.
Girişimcilik ve Türkiye`nin Girişimcilik Performansı
Girişimci, risk alarak yenilik veya geliştirme yapan kişidir. Diğer bir deyişle, girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleştirmeye çalışandır. Girişimciliği anlamak ve Türkiye`de girişimciliğin durumunu inceleyen bir yazı.
Bugün Artık Hiçbir Şirket Tek Başına Güçlü Değil
Şirketlerin işbirliğinden elde edeceği kazançlar anlatılmaktadır, kolektif ticaretin avantajları açıklanır.
Mülakat Rehberi
Profesyonel niteliklerinizi kağıt üzerinde işverene aktarmanız, iş görüşmesine davet edilmeniz için ilk ve en önemli aşamayı oluşturur. Fakat sadece özgeçmişiniz vasıtası ile bir iş teklifi almanız imkansızdır. İş teklifi almanızı sağlayan yegane yöntem, işveren ile yapılacak mülakattır. Mülakatın iki yönlü bir bilgi alışverişi olduğunu akıldan çıkarmayın.
Yatırımlarda Vergisel Teşvikler
Kanunlara göre hem kurumlar hem de gelirler vergisi kanunlarındaki vergisel teşvikler açıklanmıştır. Belgenin ikinci kısmında konularına göre vergisel teşviklere yer verilmiştir.