ÜRETTİĞİN İŞİ TAM VE ZAMANINDA YAP

Kobi Market

GİRİŞ(İM)

ÖNSÖZ Çalışmamızda, diğer girişimcilik kitaplarından farklı olarak, yaşadıkları- mıza dayanarak girişimcinin günlük gereksinimi olan temel konuları sistematik bir şekilde sunmayı amaçladık. Girişim hayatında ihtiyaç duyulabilecek konuları basit bir şekilde tanımladık ve fiir verici olmasını sağlamaya çalıştık. Ancak girişimcinin direkt konusu olmayan, işletme nasıl kurulur, hukuki gereksinimler nelerdir gibi konular bu çalışmanın alanına girmemektedir. Neden giriş(im)? Genel olarak ekonomik faaliyette bulunanlar girişimci olarak adlandırılmaktadır. Yönlendirme algısı veren ve ataklık ifade eden girişimcilik sözcüğü, günümüzde pek kullanılmayan müteşebbis sözcüğünün anlamını karşılamada yetersizdir çünkü bu sözcük istek, ideal, ataklık, amaca yönelme ve sahiplenmeyi ifade etmektedir. Biz de, girişimcinin sahip olması gereken özelliklerden yola çıkarak, kullanım anlamı da bu biçimde genişleyen girişim ifadesindeki sahiplenmeyi vurgulamak üzere (im) ekinin anlamından faydalanarak çalışmamıza Gİ- RİŞ(İM) ismini vermeyi uygun bulduk. Girişim faaliyetinin öznesi olan girişimci başta sibernetik olmak üzere, matematik, sosyoloji, fiik, psikoloji ve ekonomi gibi teknik bilimler ile benzeri temel disiplinlerin birleştiği müşterek alanı kullanır. Bundan başka, hayatın içinde olan yöntemler ve kendi sezgileri de girişimciye organizasyonlar oluş- turma gücü veren araçlardır. Çalışmamızda girişimcinin kullandığı hem bu saydığımız teknik hem de duygusal ve sezgisel araç ve yöntemlerin önemli bir kısmından öz olarak bahsetmeye çalıştık, ancak biliyoruz ki bu çalışma sayfalarına sığdırılamayacak kadar geniş bir açılıma sahip olan girişim konularında daha pek çok konu, yöntem ve fiir mevcuttur. Bu çalışma girişim yapmak isteyenlere yeni bir boyut katma iddiasında değildir, burada girişimci olma tekniği değil girişim düşüncesi esas alınmış, girişim ruhunun sistematiği anlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmamızın bahsettiği konular açısından girişimciler için faydalı olacağına inanmaktayız.